12 mrt 2021 18:17

COVID-19: niet-structurele verhoging van de personele middelen van de RVA

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne een niet-structurele verhoging van de personele middelen van de RVA goed in het kader van de coronacrisis. 

Ondanks de toename van de werklast en de moeilijke omstandigheden sinds maart 2020, is de RVA er, in samenwerking met de betaalorganen, zo goed mogelijk in geslaagd de sociaal verzekerden de uitkering waarop zij recht hebben, tijdig te verstrekken. In 2021 zal de werklast echter even hoog blijven. Het is dus noodzakelijk het personeelsbestand te blijven versterken. 

Om die reden wordt een niet-structurele verhoging van de personele middelen voor de eerste helft van 2021 tot 2.818.200 euro toegekend. Zo kan men het hoofd blijven bieden aan de toename van het werkvolume als gevolg van de aanhoudende gezondheidscrisis.