02 jul 2021 18:04

COVID-19: plafonds van de vergoeding voor vrijwilligers

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de plafonds van de vergoeding voor vrijwilligers in de vaccinatiecentra en vrijwilligers in de zorgsector.

Aangezien de vaccinatiecampagne nog verscheidene maanden zal duren, heeft dit ontwerp tot doel de vrijwilligers die sinds het begin van de campagne in de vaccinatiecentra zijn ingezet, in staat te stellen hun inzet voor de volksgezondheid voort te zetten. Aangezien de vaccinatiecentra ervoor kiezen een beroep te doen op vrijwilligers die reeds aan het werk zijn, een opleiding hebben genoten en zich de bestaande procedures eigen hebben gemaakt, bestaat het risico dat deze vrijwilligers snel het jaarlijkse kostenplafond bereiken dat in de wet van 3 juli 2005 is vastgelegd. Het ontwerp van besluit brengt het jaarlijkse maximum op 3.541 euro/jaar (geïndexeerd), zodat men 100 dagen actief kan zijn tegen het maximumtarief van de dagvergoeding.

Voor de vrijwilligers in de zorgsector heeft het ontwerp tot doel om in het derde kwartaal van 2021 het jaarlijkse plafond van de forfaitaire onkostenvergoeding te verhogen tot 2.600,90 euro. Deze verlenging is onder meer ingegeven door het nieuwe Europese kader dat reizen binnen de Europese Unie vanaf 1 juli weer eenvoudiger moet maken. Verwacht wordt dat de testcentra in het derde kwartaal met veel extra werk te maken zullen krijgen. De inzet van vrijwilligers blijft een belangrijk instrument om deze toename het hoofd te bieden.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 2018 tot verhoging van het jaarlijks kostenplafond, zoals bepaald in artikel 10, eerste lid van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers, voor bepaalde categorieën van vrijwilligers