12 mrt 2021 18:17

COVID-19: samenwerkingsakkoord over de gegevensverwerking met betrekking tot de vaccinaties - tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke in tweede lezing een ontwerp van samenwerkingsakkoord goed tussen de Federale Staat en de deelstaten over de gegevensverwerking met betrekking tot vaccinaties tegen het coronavirus.

Het ontwerp van samenwerkingsakkoord heeft als doel het Koninklijk besluit van 24 december 2020 betreffende de registratie en de verwerking van gegevens met betrekking tot vaccinaties tegen COVID-19 te vervangen en aan te vullen met de gegevensverwerking noodzakelijk voor ondersteuning van de vaccinatiecampagnes.

Dit samenwerkingsakkoord regelt het gemeenschappelijke informatiesysteem dat wordt opgezet voor de uitnodiging van personen voor vaccinatie, voor de organisatie van de vaccinatie en voor de registratie van de vaccinatie met als doelstellingen de kwaliteitsvolle zorgverlening, de geneesmiddelenbewaking, de traceerbaarheid van de vaccins, het beheer van de vaccinatieschema’s, de logistieke organisatie van de vaccinatie, de bepaling van de vaccinatiegraad, de organisatie van de contactopvolging, de uitvoering van de opvolging en van het toezicht, de berekening van de verdeling van de vaccinatiekosten, en het verrichten van wetenschappelijk of statistisch onderzoek. De federale autoriteiten zijn van mening dat de instelling van een gemeenschappelijk informatiesysteem hiertoe een cruciale vereiste is.

Het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst en het voorontwerp van wet tot goedkeuring ervan zijn aangepast aan het advies van de Raad van State, de Gegevensbeschermingsautoriteit en de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens.