27 mrt 2020 20:34

COVID-19: stopzetting van de kalenders voor de wijzigingstermijnen van de lijsten met farmaceutische specialiteiten en invasieve hulpmiddelen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de kalenders stopzet die de termijnen bepalen voor de uitvoering van de procedures die de lijst van de vergoedbare farmaceutische specialiteiten en die van de vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen wijzigen.

Het ontwerp zorgt voor de stopzetting van deze kalenders ten gevolge van de pandemie COVID-19 vanaf 13 maart 2020. Deze stopzetting duurt tot een nader door de minister te bepalen tijdstip.

In de huidige context is de organisatie van de vergaderingen en het overleg in de besluitvormingsorganen onmogelijk te garanderen. Zorgverstrekkers en academici hebben hier namelijk een cruciale rol, en hun aanwezigheid kan niet geëist worden. Het is daarom niet altijd mogelijk om de bindende termijnen te respecteren. Door de sereniteit, de discretie en de vertrouwelijkheid van de discussies, kunnen deze vergaderingen niet via IT- of videomiddelen plaatsvinden. Het is nodig om te zorgen voor de toegankelijkheid voor patiënten, en bedrijven tegelijk te beschermen tegen onbedoelde en ongewenste beslissingen. Daarom voert het ontwerp - in deze uitzonderlijke omstandigheden - voor een nog te bepalen, maar beperkte periode, een absolute clock-stop in voor alle procedures vanaf 13 maart 2020, middernacht.