12 mrt 2021 18:17

COVID-19: tijdelijke ondersteuningsmaatregelen - tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Alexander De Croo in tweede lezing een voorontwerp van wet goed houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie.

Het voorontwerp, aangepast aan het advies van de Raad van State, beoogt in de eerste plaats de verlenging van fiscale en sociale ondersteuning ten voordele van bedrijven, zelfstandigen, werknemers en de meest kwetsbare groepen. Vervolgens bepaalt het aanvullende ondersteuningsmaatregelen.

Werk

 • Toevoeging vaccinatiecentra aan de bestaande flexibiliteitsmaatregelen (onder de noemer zorgsector)
 • Verlenging tot 30/06/2021 van maatregel waarbij tijdelijk werklozen opeenvolgende contracten van bepaalde duur van minstens 7 dagen sluiten bij een andere werkgever, in de zorg en in het onderwijs
 • Verlenging tot 30/06/2021 van maatregel waarbij werknemers gemakkelijker tijdelijk gedetacheerd kunnen worden naar een andere werkgever in de zorgsector of in het onderwijs
 • Verlenging tot 30/06/2021 van maatregel 220 vrijwillige overuren in de zorgsector, de cruciale sectoren en de essentiële diensten naar het 2de kwartaal van 2021
 • Maatregel schorsing tijdskrediet/loopbaanonderbreking voor terugkeer naar werkgever, mits akkoord tussen werknemer en werkgever, tot 30/06/2021
 • Verlenging tot 30/06/2021 van maatregel tijdelijke werkloosheid quarantaine kind / sluiting school
 • Verlenging tot 30/06/2021 van maatregel waarbij studentenarbeid in zorg en onderwijs niet meetelt voor contingent van 475 uren

Sociale Zaken

 • Verlenging tot 30/06/2021 van Schadeloosstellingsfonds voor vrijwilligers
 • Verlenging tot 30/06/2021 van de mogelijkheid voor commerciële rusthuizen om vrijwilligers in te zetten

Pensioenen

 • Verlenging tot 30/06/2021 van maatregel behoud van opbouw 2e pijler bij tijdelijke werkloosheid

Sociale bijstand

 • Verlenging tot 30/06/2021 van premie van 50 euro voor ontvangers van een IGO, een leefloon of een tegemoetkoming voor personen met een handicap
 • Verlenging tot 30/06/2021 van van de verhoging met 15 % van het terugbetalingspercentage van de leeflonen aan de OCMW’s
 • Nieuwe maatregel omtrent extra toelage van 10 % voor de OCMW’s voor de GPMI-trajecten voor jongeren 18-25 jr. en voor studenten, van 01/04/2021 tot 30/06/2021

Economische maatregelen

 • Vrijstelling voor de horeca-sector van de FAVV bijdrage gezien zijn nog steeds gesloten zijn
 • Vennootschapsbijdrage uitstel tot 31 december 2021 om deze te betalen (anders moet dit voor eind juni betaald worden)

Fiscale maatregelen

 • Verlenging tot 31/12/2021 van de vrijstelling van vergoedingen in het kader van steunmaatregelen die worden genomen door de gewesten, gemeenschappen, provincies of gemeenten
 • Belastingvermindering voor de verwerving van nieuwe aandelen van ondernemingen die hun omzet ingevolge de COVID-19-pandemie sterk hebben zien dalen
 • Belastingvoordeel voor de kwijtschelding van de huurprijs
 • Afschaffing van het btw-voorschot en het voorschot op de bedrijfsvoorheffingdat die moeten worden betaald in december
 • Harmonisering van de nalatigheidsinteresten voor tweede kwartaal 2021
 • Harmonisering teruggaaf BTW

Het voorontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning met het oog op indiening bij de Kamer van volksvertegenwoordigers.