05 mrt 2021 16:44

COVID-19: tijdelijke ondersteuningsmaatregelen voor werkgevers in de evenementen- en reissector

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne en minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke twee ontwerpen van amendement goed aan het voorontwerp van wet houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen, voor werkgevers in de evenementen- en reissector ten gevolge van de coronapandemie. 

Het eerste ontwerp kent een doelgroepvermindering toe aan bepaalde categorieën van werkgevers in de evenementensector. Dit is van toepassing op de werkgevers uit de privésector en waarvan de hoofdactiviteit van de onderneming inzake tewerkstelling tot de evenementensector behoort. De doelgroepvermindering wordt voorzien voor vijf werknemers en voor het tweede en derde kwartaal 2021 en leidt ertoe dat de werkgevers een volledige vrijstelling van de werkgeversbijdragen zullen genieten. De werkgever moet aan enkele voorwaarden voldoen om er aanspraak op te kunnen maken, o.a. wat behoud van tewerkstelling en opleiding van zijn werknemers betreft.

Het tweede ontwerp kent een vermindering van socialezekerheidsbijdragen toe aan bepaalde categorieën van werkgevers in de reissector. Deze maatregel is van toepassing op de werkgevers  met als hoofdactiviteit reisbureau of reisorganisator die onderworpen zijn aan de wettelijke verplichtingen opgelegd bij de wet van 21 november 2017 over de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten. Zij dienen verzekerd te zijn tegen insolventie in het kader van voornoemde wet. De vermindering van de verschuldigde werkgeversbijdragen is voorzien voor het tweede en vierde kwartaal 2020 en voor het eerste kwartaal 2021. Een doelgroepvermindering voor het tweede kwartaal 2021 is ook voorzien. Deze kan eventueel verlengd worden voor het derde kwartaal. De maatregel leidt ertoe dat de werkgevers voor hen een volledige vrijstelling van de werkgeversbijdragen zullen genieten in de betrokken kwartalen. Ook hier moet de werkgever aan bepaalde andere voorwaarden voldoen om hierop aanspraak te kunnen maken.

De kosten van beide ontwerpen worden opgenomen in de evenwichtsdotatie 2021. De ontwikkelingskosten zullen worden geregeld via de corona-provisie.

De twee ontwerpen van amendement worden ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de Covid-19-pandemie - Ontwerp van amendement (Toekenning van een doelgroepvermindering aan bepaalde categorieën van werkgevers behorende tot de evenementensector)

Voorontwerp van wet houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de Covid-19-pandemie - Ontwerp van amendement (Toekenning van een vermindering van socialezekerheidsbijdragen aan bepaalde categorieën van werkgevers behorende tot de reissector)