23 jul 2021 19:50

COVID-19: toekenning van een dotatie aan Bozar

De ministerraad gaat op voorstel van de minister van de Federale Culturele Instellingen, Sophie Wilmès, akkoord met de toekenning van een dotatie aan Bozar, om het hoofd te bieden aan de financiële moeilijkheden ten gevolge van de gezondheidscrisis.

De gezondheidssituatie heeft een aanzienlijke impact gehad op een groot aantal sectoren, waaronder de culturele sector. Bozar ontvangt een structurele dotatie van de federale overheid. Toch vereist het toegekende bedrag dat de instelling voldoende activiteit genereert om een begrotingsevenwicht te bereiken. Door de pandemie heeft Bozar onder meer zijn inkomsten uit de ticketverkoop maar ook uit de zaalverhuur gederfd. Het verlies van deze inkomsten heeft gevolgen gehad voor de financiële gezondheid van de instelling en dus ook voor de mogelijkheid om de hervatting van haar activiteiten met vertrouwen tegemoet te zien.

Om in 2021 een begrotingsevenwicht te kunnen bereiken, gaat de ministerraad akkoord met een buitengewone steun van 2 miljoen euro aan Bozar om de verliezen in verband met de inkomsten uit de ticketverkoop en de zaalverhuur gedeeltelijk te compenseren. Deze subsidie is ten laste van de Interdepartementale Coronaprovisie.