11 dec 2020 15:34

COVID-19: tussenkomst in de kosten van zuurstoftherapie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed over een tijdelijke afwijkende procedure voor de door de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen toe te kennen tussenkomst in de kosten van niet-terugbetaalbare oxyconcentratoren die als zuurstoftherapie gebruikt worden de strijd tegen het coronavirus.

De nieuwe reglementering die in het ontwerp werd opgenomen zal de beschikbaarheid van hulpmiddelen voor zuurstoftherapie verhogen en de Belgische bronnen voor zuurstofconcentratoren vergroten. Dit terwijl de financiële barrière voor de toegankelijkheid voor de patiënten wordt vermeden.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van het artikel 37, § 16bis, eerste lid, 3°, en vierde lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994,  voor wat oxyconcentratoren voor zuurstoftherapie gedurende de Covid-19 crisis betreft