21 jan 2022 17:47

COVID-19: uitbreiding van de steunmaatregel (RSZ-premie) voor de gesloten inrichtingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne en minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed dat voorziet in de uitbreiding van de premie voor de betaling van sociale bijdragen voor de werkgevers van binneninrichtingen die gesloten werden voor het publiek.

De wet houdende tijdelijke steunmaatregelen in het kader van de COVID-19-pandemie legt een tijdelijke steunmaatregel vast voor werkgevers uit de evenementensector, voor discotheken, dancings en binnenspeeltuinen, door te voorzien in een premie voor de betaling van RSZ-bijdragen voor deze werkgevers die anders vanwege de COVID-19-uitbraak personeel dreigen te ontslaan.

Het ontwerp van koninklijk besluit beoogt de uitbreiding van het toepassingsgebied van de wet en voorziet in de toekenning van een premie voor de betaling van socialezekerheidsbijdragen voor de werkgevers van subtropische binnenzwembaden, trampolineparken, bowlingzalen, snooker- en biljartzalen, dartszalen, escape rooms, inrichtingen voor paintball- en lasergames. Deze premie heeft tot doel te helpen bij het vermijden van ontslagen als gevolg van de COVID-19-pandemie door de loonkost van de betrokken werknemers te verlagen.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan het Beheerscomité van de RSZ en de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 44 van de wet houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie