02 apr 2021 17:41

COVID-19: uitstel van de bijdragen van jaarlijkse vakantie in de horeca en andere gesloten sectoren

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne en minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed tot uitstel van de bijdragen van jaarlijkse vakantie, in het kader van de strijd tegen de sociaaleconomische gevolgen van de coronapandemie.

Het ontwerp van koninklijk besluit beoogt de uitvoering van de beslissing van de ministerraad van 19 maart 2021 die voorziet in een uitstel met zes maanden voor de werknemers die in de horecasector actief zijn van de tijdstippen waarop:

  • de debetnota voor 2021 naar de werkgevers wordt gestuurd
  • het bedrag van deze debetnota door de werkgevers verschuldigd is
  • het bedrag van deze debetnota door de werkgever aan de RSZ moet worden betaald

De werkgevers in de andere gesloten sectoren zullen, op eenvoudige wijze, een afbetalingsplan kunnen aanvragen dat gelijk staat aan een uitstel met zes maanden. Deze mogelijkheid zal duidelijk worden vermeld op de verstuurde debetnota. De RSZ is belast met de uitvoering van deze beslissing.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juni 2015 tot uitvoering van Titel IV, Hoofdstuk 2 van de wet van 23 april 2015 tot verbetering van de werkgelegenheid, in het kader van de strijd tegen de sociaaleconomische gevolgen van de coronavirus-pandemie