25 mrt 2021 19:36

COVID-19: verhoging plafond van de forfaitaire kostenvergoeding voor vrijwilligers in essentiële sectoren

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed tot verhoging van het jaarlijkse plafond van de forfaitaire kostenvergoeding voor activiteiten uitgevoerd door vrijwilligers in de zorgsector en ander essentiële sectoren.

Concreet beoogt dit ontwerp om het jaarlijkse plafond van de forfaitaire kostenvergoeding te verhogen tot 2.600,90 euro voor activiteiten uitgevoerd door vrijwilligers in de zorgsector en ander essentiële sectoren tijdens het tweede kwartaal 2021, voor activiteiten in het kader van het beheer van de coronacrisis

Deze verhoging is in overeenstemming met de in februari door de Kern verlengde sociaaleconomische steunmaatregelen, om de gevolgen van de coronapandemie zo veel mogelijk te beperken voor werkgevers en werknemers en de leefbaarheid van de getroffen sectoren te ondersteunen.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State. 

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 2018 tot verhoging van het jaarlijks kostenplafond, zoals bepaald in artikel 10, eerste lid van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers, voor bepaalde categorieën van vrijwilligers