25 mrt 2021 19:36

COVID-19: verlenging aanvullende crisisuitkering voor arbeidsongeschikte zelfstandigen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Zelfstandigen David Clarinval een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de toekenning van een aanvullende crisisuitkering aan sommige arbeidsongeschikt erkende zelfstandigen en meewerkende echtgenoten verlengt in het kader van de coronapandemie. 

Het koninklijk besluit van 15 september 2020 verleent, ingevolge van de coronapandemie, een aanvullende crisisuitkering aan sommige arbeidsongeschikt erkende zelfstandigen en meewerkende echtgenoten. Dit betreft: 

  • de samenwonende zelfstandigen zonder gezinslast die ten vroegste vanaf 1 maart 2020 voor minstens acht dagen arbeidsongeschikt zijn erkend
  • de samenwonende zelfstandigen zonder gezinslast die de toegelaten activiteit tijdens hun arbeidsongeschiktheid ten vroegste vanaf 1 maart 2020 gedurende minstens zeven opeenvolgende kalenderdagen moesten stopzetten

Deze aanvullende crisisuitkering wordt echter niet langer toegekend voor de periode van arbeidsongeschiktheid die na 31 maart 2021 plaatsvindt. Door de voortgang van de coronacrisis wordt de maatregel in dit ontwerp met drie maanden verlengd, dat wil zeggen tot en met 30 juni 2021.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 september 2020 houdende toekenning, ingevolge de COVID-19-pandemie, van een aanvullende crisisuitkering aan sommige arbeidsongeschikt erkende zelfstandigen en meewerkende echtgenoten