26 jun 2020 20:48

COVID-19: verlenging in september van de ouderschapsuitkering ten gunste van ouders die werken als zelfstandige

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block en minister van Zelfstandigen Denis Ducarme een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de ouderschapsuitkering ten gunste van zelfstandigen voor de maand september verlengt in het kader van de maatregelen tegen de verspreiding van het COVID-19-virus.

De niet altijd zo evidente combinatie van werken en het opvangen van (jonge) kinderen dringt zich eveneens verder op tijdens de maand september 2020. Na zes maanden zonder school of een regelmatig ritme, zal het voor (jonge) kinderen niet evident zijn om zich opnieuw aan te passen aan een schoolomgeving. Daarom is aangepaste begeleiding door hun ouders noodzakelijk.

In deze gecompliceerde en onzekere context van heropstart, is het dan ook passend om de initiële maatregel voor steun aan zelfstandige ouders in september te verlengen. Als ze hun activiteit voortzetten of hervatten, maar deze door de COVID-19-crisis moeten combineren met de zorg voor hun kind(eren) jonger dan 12 jaar of met een beperking,  zullen ze in aanmerking kunnen komen voor de ouderschapsuitkering; dit naar het voorbeeld van het COVID-19-ouderschapsverlof dat onlangs werd ingevoerd voor de werknemers.

De maatregel voorziet een uitkering van 532,24 euro of, als de zelfstandige uitsluitend samenwoont met één of meerdere kinderen die hij ten laste heeft, 1050 euro. De uitkering is gericht op de zelfstandigen die hun activiteiten voortzetten in september. Ze kan dus niet gecumuleerd worden met het vervangingsinkomen 'overbruggingsrecht'.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State. 

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 juni 2020 houdende toekenning van een ouderschapsuitkering ten gunste van de zelfstandige die zijn zelfstandige activiteit gedeeltelijk onderbreekt in het kader van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19