18 jun 2021 17:46

COVID-19: verlenging van de contracten van de door de crisis aangeworven personeelsleden bij het RSVZ

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Zelfstandigen David Clarinval akkoord met de verlenging van de contracten van bepaalde personeelsleden die in het kader van de coronacrisis werden aangeworven bij het RSVZ.

Concreet gaat het om verlenging van startbaanovereenkomst van 21 voltijdsequivalenten (VTE's) die al in functie zijn en een voortzetting van de aanwerving, die al aan de gang is, van 32 VTE's.

Daarnaast zal een budgettaire monitoring worden uitgevoerd in september 2021 om na te gaan of de enveloppe toegekend door de ministerraad van 26 februari 2021 toereikend blijkt.