11 dec 2020 15:34

COVID-19: verlenging van de verdubbeling van het overbruggingsrecht als crisismaatregel voor de sectoren die moeten sluiten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Zelfstandigen en KMO’s David Clarinval een ontwerp van koninklijk besluit goed ter verlenging van de verdubbeling van het overbruggingsrecht als crisismaatregel voor de maand januari 2021 voor de sectoren die moeten sluiten wegens de coronamaatregelen die door overheidsinstanties werden genomen.

Na van het overlegcomité van vrijdag 16 oktober werd beslist om het bedrag van de tijdelijke crisismaatregel van het overbruggingsrecht voor zelfstandigen die hun activiteit moeten onderbreken door de door de overheid genomen sanitaire maatregelen, te verdubbelen. Deze beslissing was van toepassing op de prestaties van oktober en november 2020 en is tijdens de ministerrraad van 4 december jongstleden verlengd tot december 2020.

De uitkeringen zijn dus verdubbeld tot 2 583,38 euro voor een alleenstaande zelfstandige en tot 3 228,20 euro voor een zelfstandige met gezinslast.

Het ontwerp heeft tot doel deze dubbele compensatie te verlengen voor de maand januari 2021. Het wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit van tot wijziging van wet van 23 maart 2020 tot wijziging van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en tot invoering van tijdelijke maatregelen in het kader van Covid-19 ten gunste van zelfstandigen