30 apr 2021 18:36

COVID-19: verlenging van de versoepelingen voor de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Karine Lalieux een ontwerp van koninklijk besluit goed tot verlenging van de termijn waarin de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening kunnen genieten van versoepelingen, in het kader van de coronapandemie.

In het kader van de coronapandemie heeft de wet van 14 mei 2020 houdende uitzonderlijke maatregelen de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening in staat gesteld om van een aantal versoepelingen te kunnen genieten. Deze versoepelingen hadden betrekking op de organisatie van algemene vergaderingen en vergaderingen van de operationele organen van deze instellingen. Ze liepen af op 30 september 2020.

Door de aanhoudende gezondheidscrisis en de dwingende regels die in dit kader zijn opgelegd om het coronavirus te bestrijden, is het doel van dit ontwerp van koninklijk besluit om de periode te verlengen tot en met 31 december 2021. In die periode kunnen instellingen voor bedrijfspensioensvoorziening genieten van de versoepelingen die door de wet van 14 mei 2020 zijn ingevoerd.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot verlenging van de termijn bedoeld in artikel 7, tweede lid, van de wet van 14 mei 2020 houdende uitzonderlijke maatregelen voor de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening in het kader van de Covid-19- pandemie