02 jul 2021 18:04

COVID-19: verlenging van de wervingsmachtiging voor het extra personeel bij de POD Maatschappelijke Integratie

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Maatschappelijke Integratie Karine Lalieux akkoord met de verlenging van de wervingsmachtiging voor personeel van de POD Maatschappelijke Integratie belast met de controle op de coronamaatregelen.

De coronacrisis bracht het afgelopen anderhalf jaar veel extra werklast en -druk met zich mee voor verschillende diensten en sectoren, zo ook voor de POD Maatschappelijke Integratie. Daarom werd aan de dienst bij beslissing van de ministerraad van 12 maart een niet-structurele verhoging van de personele middelen toegekend voor de periode tot 30 juni 2021.

Door de aanhoudende crisis en haar gevolgen wordt die periode verlengd tot en met 31 december 2021.