26 jun 2020 20:48

COVID-19: verlenging van een tijdelijke maatregel over de notariële volmachten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de tijdelijke maatregel over de kosten voor notariële volmachten verlengt in het kader van de COVID-19-crisis.

Het ontwerp verlengt de geldigheidsduur van artikel 7 van de wet van 30 april tot 31 december 2020. Dit zorgt ervoor dat de opgestelde notariële volmachten tijdens de periode waarin COVID-19-maatregelen gelden, geen kosten worden aangerekend door de akterende notaris.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

Ontwerp van koninklijk besluit tot verlenging van artikel 7 van de wet van 30 april houdende diverse bepalingen inzake justitie en het notariaat in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19