25 apr 2020 21:45

COVID-19: verlenging van het overbruggingsrecht voor zelfstandigen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Zelfstandigen Denis Ducarme een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het crisisoverbruggingsrecht voor zelfstandigen verlengt tot en met 31 mei 2020.

De wet van 23 maart 2020 heeft tijdelijke maatregelen voor zelfstandigen ingevoerd in het kader van de COVID-19-crisis. Momenteel voorziet deze wet een overbruggingsrecht voor gedwongen onderbrekingen naar aanleiding van de pandemie in de periode van 1 maart 2020 tot en met 30 april 2020.

De Nationale Veiligheidsraad (NVR) van 15 april verlengde de geldende inperkingsmaatregelen tot en met 3 mei. De NVR besliste op 24 april over de geleidelijke afbouw van deze maatregelen. Bovendien moet het overbruggingsrecht in de maand mei gegarandeerd blijven voor de zelfstandigen die hun zelfstandige activiteit geheel of gedeeltelijk moeten onderbreken omwille van COVID-19. Daarom verlengt het ontwerp het toepassingsgebied van het crisisoverbruggingsrecht tot en met 31 mei 2020.

Het ontwerp wordt voorgelegd aan de Raad van State voor advies binnen de vijf dagen.