07 jun 2020 10:52

COVID-19: verlenging van het vouchersysteem voor organisatoren van evenementen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie en Consumenten Nathalie Muylle een ontwerp van ministerieel besluit goed dat het vouchersysteem voor de organisatoren van evenementen verlengt met drie maanden in het kader van de COVID-19-maatregelen. 

Als gevolg van de coronamaatregelen werd op 19 maart 2020 een ministerieel besluit goedgekeurd om organisatoren van evenementen onder gestelde voorwaarden toe te laten vouchers toe te kennen bij annulering in plaats van te moeten overgaan tot terugbetaling. Dit besluit geldt voor een periode van 3 maanden vanaf bekendmaking in het Belgisch Staatsblad op 20 maart 2020.

De moeilijkheden op het vlak van liquiditeiten zullen zich zeker nog langer laten voelen voor organisatoren van evenementen. Los van de annuleringen van reeds gedane boekingen, worden ze ook geconfronteerd met de quasi-onmogelijkheid om nieuwe boekingen voor de toekomst te realiseren, zolang hen geen duidelijker perspectief wordt geboden. Daarom verlengt het ontwerp van ministerieel besluit het vouchersysteem met 3 maanden.

Ontwerp van ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 maart 2020 betreffende de privé- en publieke activiteiten van culturele, maatschappelijke, festieve, folkloristische, sportieve en recreatieve aard