20 nov 2021 17:50

COVID-19: verplichte vaccinatie van gezondheidszorgbeoefenaars

Op voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne, minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke en minister van Zelfstandigen David Clarinval keurt de ministerraad een voorontwerp van wet betreffende de verplichte vaccinatie tegen COVID-19 van gezondheidszorgbeoefenaars goed.

Gezondheidszorgbeoefenaars beschikken vanaf 1 januari 2022 over een termijn van 3 maanden om zich te laten vaccineren. Indien ze niet zijn gevaccineerd mogen zij hun praktijk onder strikte voorwaarden blijven voeren gedurende deze 3 maanden. Vanaf 1 april 2022 is een vaccinatie of een toegediende herhalingsdosis een voorwaarde voor het verkrijgen en behouden van een visum of een registratie. Vanaf dat ogenblik wordt er effectief toezicht gehouden op het naleven van de verplichting. Bij niet naleving wordt het visum/de registratie geschorst. In het voorontwerp worden de essentiële elementen voor het verwerken van persoonsgegevens in het kader van het toezicht opgenomen.