18 nov 2022 16:22

COVID-19: wijziging van het samenwerkingsakkoord betreffende de testing en tracing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke een ontwerp van samenwerkingsakkoord goed tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 25 augustus 2020 betreffende de gezamenlijke gegevensverwerking door Sciensano en de aangeduide contactcentra, in het kader van een contactonderzoek bij personen die vermoedelijk met het COVID-19-virus zijn besmet.

De afgelopen twee jaren werden er tussen de Federale Staat en de deelgebieden diverse samenwerkingsakkoorden afgesloten om de nodige maatregelen te kunnen treffen om de wereldwijde COVID-19-pandemie het hoofd te bieden. Naar aanleiding van een arrest van het Grondwettelijk Hof moeten er onder meer enkele wijzigingen worden aangebracht aan het samenwerkingsakkoord van 25 augustus 2020.

De volgende wijzigingen werden aangebracht aan het samenwerkingsakkoord:

  • de verwerkingsverantwoordelijke van Gegevensbank I wordt uitgebreid met de deelgebieden en de door de deelgebieden aangeduide agentschappen, zodat voor Gegevensbank I zowel Sciensano als de deelgebieden en de door de deelgebieden aangeduide agentschappen gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken worden
  • de persoonsgegevens in Gegevensbank IV worden voortdurend bijgewerkt, en minstens elk jaar. Indien wordt vastgesteld dat deze niet langer actueel of relevant zijn, worden ze binnen de 60 dagen gewist. Ook wordt de overdracht van die gegevens aan de bevoegde deelgebieden bepaald
  • de verwerkingsverantwoordelijken maken de nodige afspraken met betrekking tot hun verantwoordelijkheden en stellen daarbij één enkel contactpunt binnen elk deelgebied en binnen de federale overheid ter beschikking van de betrokkenen voor de uitoefening van hun rechten. Dit is noodzakelijk omwille van de taalproblematiek en de nabijheid van de burger

De ministerraad keurt het ontwerp van het gewijzigde samenwerkingsakkoord alsmede het voorontwerp van instemmingswet van dit samenwerkingsakkoord goed.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Gegevensbeschermingsautoriteit en aan de Raad van State.

Voorontwerp van instemmingswet en samenwerkingsakkoord betreffende de wijziging van het Samenwerkingsakkoord van 25 augustus 2020 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, gezamenlijke gegevensverwerking door Sciensano en de door de bevoegde gefedereerde entiteiten of door de bevoegde agentschappen aangeduide contactcentra, gezondheidsinspecties en mobiele teams in het kader van een contactonderzoek bij personen die (vermoedelijk) met het coronavirus COVID-19 besmet zijn op basis van een gegevensbank bij Sciensano