28 nov 2021 18:34

COVID-19: wijzigingen in het koninklijk besluit inzake de toekenning van een uitzonderlijke tegemoetkoming aan de ziekenhuizen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende wijzigingen in het koninklijk besluit inzake de vaststelling van de regels voor de toekenning van een uitzonderlijke federale tegemoetkoming aan de ziekenhuizen. 

Het ontwerp beoogt enerzijds materiële fouten die vervat stonden in het koninklijk besluit te corrigeren en een verduidelijking aan te brengen aan een bij dit besluit ingevoegde bepaling.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning. 

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 oktober 2020 tot vaststelling van de nadere regels voor de toekenning van een uitzonderlijke federale financiële tegemoetkoming aan de ziekenhuizen in het kader van de coronavirus Covid-19 epidemie