17 mei 2024 20:12

Creatie van een nieuwgeborenenregister

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden een voorontwerp van wet goed inzake de creatie van een nieuwgeborenenregister.

Het voorontwerp beoogt een nieuw onderdeel binnen het Rijksregister te creëren, waarin een nieuwe categorie van burgers zal worden vermeld (niet ingeschreven), met name de nieuwgeborenen, voor wie nog geen geboorteakte werd opgemaakt.

Alhoewel enkel de geboorteakte een echte, tegenwerpbare, wettelijke identiteit voor de nieuwgeborenen creëert, kan het zinvol zijn om reeds eerder over een administratieve identiteit en een rijksregisternummer te beschikken. Het kind kan zo met name op het domein van de sociale zekerheid rechten en voordelen genieten.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State en aan de verenigingen van de ambtenaren van de burgerlijke stand.