22 mrt 2019 16:55

Creatie van een platform Artist@work

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed over de creatie van een platform Artist@work.

Het ontwerp van koninklijk besluit heeft voornamelijk tot doel de programmawet van 24 december 2002 uit te voeren, dat voorziet in de oprichting van een platform Artist@Work. De kunstenaars zullen hun aanvraag voor een kaart, een visum of een zelfstandigheidsverklaring door middel van dit platform kunnen indienen. Daarop zullen ze ook hun prestaties in het kader van de kleine vergoedingsregeling kunnen
aangeven.

De personeelsleden van het secretariaat van de Commissie Kunstenaars zullen dankzij dit platform ook de aanvragen op een meer doeltreffende manier kunnen behandelen. De behandelingstermijnen zullen eveneens aanzienlijk worden ingekort.

Het ontwerp bevat een lijst met de opdrachten van het platform en past de reglementering aan om rekening te houden met het feit dat de aanvragen zullen kunnen worden ingediend door middel van dit platform, evenals de geleverde prestaties.

Het ontwerp bevat ook een bepaling betreffende de verwerking van persoonsgegevens door het platform.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.