05 sep 2003 17:00

CREDIBE

Op voorstel van de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting, en van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de toewijzing aan het Zilverfonds van de niet-fiscale ontvangst gerealiseerd bij de verkoop van CREDIBE (*).

Op voorstel van de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting, en van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de toewijzing aan het Zilverfonds van de niet-fiscale ontvangst gerealiseerd bij de verkoop van CREDIBE (*).

Het ontwerp stelt het bedrag van de toewijzing aan het Zilverfonds, van de terugbetaling aan de Staat van kapitaal van de Federale Participatiemaatschappij ingevolge de verkoop van CREDIBE, vast op 2.645.687.591,81 euro. Tevens zal in een volgende fase het saldo van de netto-opbrengst van de verkoop van de hypothecaire portefeuille van CREDIBE in het Zilverfonds gestort worden. (*) voormalig CBHK, Centraal Bureau voor Hypothecair Krediet.