19 sep 2022 06:00

Dagelijks 14 miljoen kilometers autoritten vermeden door telewerk

Telewerk breidt zich geleidelijk uit in België en heeft een invloed op de mobiliteitsgewoonten van de Belgen. In vier jaar tijd is het aandeel telewerkers verdubbeld, met name onder invloed van de maatregelen in verband met de gezondheidscrisis. Telewerk heeft ons gedrag veranderd, zowel wat betreft de gekozen vervoerswijzen als de tijdstippen van de verplaatsingen. Over het algemeen raakt telewerk steeds meer verankerd in de werkgewoonten en zorgt het ervoor dat er meer duurzame vervoerswijzen worden gebruikt.

32 % van de Belgen geeft aan minstens één dag per week te telewerken

In vier jaar tijd is het aandeel telewerkers bijna verdubbeld: in 2018 telewerkte 17 % van de Belgen minstens één dag per week. Brusselaars telewerken regelmatiger: 43% van de respondenten telewerkt minstens één dag per week, tegenover 28 % van de Walen en 33 % van de Vlamingen.

Naast de tijdwinst en de betere werk-privébalans is er ook op mobiliteitsvlak een voordeel: telewerk maakt het mogelijk om bepaalde verplaatsingen over de dag of de week te spreiden. Naar winkels en diensten verplaatsen telewerkers zich met name vaker op telewerkdagen (28 %) of doordeweeks en overdag in plaats van ‘s avonds, in het weekend of op vrije dagen (32 %).

Telewerk spaart dagelijks 35 miljoen afgelegde kilometers uit

Hoe groter de woon-werkafstand, hoe groter het aandeel telewerkers. Als deze afstand meer dan 50 km bedraagt, dan telewerkt namelijk meer dan 50% van de respondenten minstens één dag per week. Dankzij telewerk kon er in 2022 dagelijks 35 miljoen kilometer worden vermeden (waarvan 14 miljoen kilometers autoritten), tegenover 9 miljoen in 2018.

Bij telewerkers zijn de trein en het openbaar vervoer populairder dan bij niet-telewerkers, met respectievelijk 61 % en 40 % gebruikers.

Dankzij telewerk is bijna 30 % van de Belgen meer gemotiveerd om het openbaar vervoer of de fiets te nemen om naar het werk te gaan

Bepaalde respondenten zouden bij regelmatig telewerk meer gemotiveerd zijn om het openbaar vervoer (29 %) of de fiets (30 %) te nemen in plaats van de auto om zich naar het werk te begeven. Maar ook zou men door telewerk verdraagzamer worden voor de ongemakken die zich bij de verplaatsingen te voet of met de fiets (voor 40% van de respondenten) of bij het gebruik van het openbaar vervoer (voor 30 % van de respondenten) kunnen voordoen.

In 2021 zijn er door telewerk 35 levens op onze wegen gered

Telewerk heeft ook een directe impact op de verkeersveiligheid omdat het ervoor zorgt dat het aantal voertuigen op onze wegen daalt.  Op die manier schat Vias institute dat er vorig jaar 35 doden en 242 zwaargewonden vermeden zijn op onze wegen door telewerk. Meer dan 3000 letselongevallen zijn op die manier ook vermeden kunnen worden.

Telewerk verder promoten is belangrijk om de federale doelstelling in het kader van ‘All for Zero’ te kunnen bereiken. Het doel is om tegen 2030 het aantal verkeersdoden te halveren om uiteindelijk op 0 verkeersdoden tegen 2050 uit te komen.

Methode

De enquête is tussen 21 juni en 5 juli 2022 gehouden bij 1.250 Belgische werknemers en maakt deel uit van een ruimere enquête over de woon-werkverplaatsingen. Het deel over telewerk zal aan het eind van het jaar beschikbaar zijn.

Vias

Meer informatie

In samenwerking met Vias institute is er een nieuwe site met advies voor werkgevers en telewerkers beschikbaar gesteld op https://www.telewerken.be/.

Thomas De Spiegelaere
Woordvoerder (NL) FOD Mobiliteit en Vervoer
E-mail: pers@mobilit.fgov.be
Gsm: 0485 19 59 63
Twitter: @thomasdsp