19 feb 2008 19:57

De billijke vergoeding zal billijk worden geïnd

Sabine Laruelle, minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw

Sabine Laruelle, minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw

Begin januari kregen 30.000 handelaars een factuur van Outsourcing Partner in naam van Simim (producenten) en Uradex (kunstenaars, uitvoerders) voor achtergrondmuziek die in winkels werd gespeeld. In bepaalde gevallen lopen die facturen tot enkele duizenden euro op voor een periode van 1999 tot 2008.

Sabine Laruelle, minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw, sloot een akkoord met Simim en Uradex. Met het akkoord zijn de facturen geschorst die begin 2008 werden gestuurd. De handelaars zullen binnenkort een nieuwe factuur ontvangen waarop gespreide betalingswijzen worden voorgesteld. Bovendien zullen de rechten tot vijf jaar worden beperkt in overeenstemming met de geldende verjaringsregels.

Daarenboven zal de minister in de komende dagen met Sabam, Simim en Uradex samenzitten om een protocolakkoord te ondertekenen dat het op termijn mogelijk zal maken om:

- de aangifte van auteursrechten en naburige rechten op achtergrondmuziek een te maken via een gecentraliseerde internetsite tussen Simim, Sabam en Uradex;

- de facturering van auteursrechten en naburige rechten op achtergrondmuziek een te maken via een uniek inningssysteem;

- de inningsprocedure te vereenvoudigen ten gunste van rechthebbenden (auteurs, componisten, artiesten, tolken, producenten, enz.) en schuldenaren (handelaars, horecasector, kappers, sociaal-culturele milieus, bioscopen, discotheken, vrije beroepen, enz.).

Als handelaars muziek in hun winkel of restaurant willen spelen, moeten ze aan Sabam auteursrechten betalen. Aan Simim en Uradex moetzen ze naburige rechten, de billijke vergoeding, betalen.