09 mei 2023 14:09

De bouw van een gemoderniseerde brandweerkazerne Delta begint

In Elsene start Beliris, de publieke bouwexpert voor Brussel, de werken voor een ultramoderne brandweerkazerne voor de DBDMH (Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp) op de site Delta. Dit pilootproject voor decontaminatie na interventie zal zowel de dienstverlening aan de burgers verbeteren als de levenskwaliteit van de brandweerlieden.

De kazerne komt op een perceel aan de Triomflaan en de Roger Lallemandlaan op een boogscheut van de huidige VOPO (voorpost van de brandweerdienst) Delta. De bestaande Deltakazerne van de jaren 1970, voldoet niet meer aan de huidige eisen op het gebied van bewoonbaarheid, veiligheid en milieu. Ze is klein en bouwvallig, ongeschikt voor renovatie en kan niet langer een dichtbevolkt gebied bedienen. Ze blijft in gebruik tot de nieuwe kazerne klaar is en wordt nadien afgebroken.

Het nieuwe gebouw zal drie keer zo groot zijn, maar liefst 2.700 m2 verspreid over vijf verdiepingen. Deze extra ruimte is nodig om te beantwoorden aan de nieuwe normen. en ruimte te bieden voor grotere ploegen en een garage voor vijf brandweerwagens en vier ziekenwagens. Ook de gemeenschappelijke leefruimtes worden groter. De architectuur markeert het als een gebouw ten dienste van de gemeenschap, en het wordt op een coherente manier geïntegreerd in zijn omgeving. Het krijgt dezelfde groene kleur als de naburige universiteitsgebouwen.

De studies werden uitgevoerd door studiebureaus ORG Permanent Modernity i.s.m. Util en Ingenium. De werken worden uitgevoerd door aannemer Artes TWT en zullen bijna twee jaar duren. Het budget voor dit project is 10.690.000 euro.

Pilootproject voor de modernisering van de DBDMH in Brussel

Het project omvat een innoverend systeem voor het ontsmetten van de interventiekledij en de brandweermensen na een brand, waarvan de uitgestoten deeltjes een gezondheidsrisico vormen. Er zullen twee circuits worden aangelegd, georganiseerd van vuile zone naar schone zone: na het wassen en drogen van de interventiekledij worden deze via een speciale trap naar een brandweergarderobe gebracht. De brandweermensen zullen zich kunnen ontsmetten via douchegangen op de begane grond voordat zij terugkeren naar de leefruimten. De ventilatie van deze ruimten zal ook gescheiden zijn van de algemene ventilatie. Dit systeem is een primeur in België.

Een kazerne ten dienste van de brandweer

Met het oog op het welzijn van de ploegen, die diensten draaien van 24 uur, worden er belangrijke verbeteringen voorzien, zoals slaapkamers voor 2 personen i.p.v. de huidige slaapzaal, aparte faciliteiten voor vrouwen en ruime en goed uitgeruste sport- en fitnessruimten.

Verder zal er ook een oefentoren zijn waar brandweerlui kunnen oefenen op de benadering van een gebouw met verschillende soorten ramen en balkons.

Een groen gebouw in een groene omgeving

Uitgerust met zonnepanelen en een warmtepomp zal het gebouw energiezuinig zijn. De groendaken en inheemse, onderhoudsvriendelijke beplanting rondom het gebouw zullen de biodiversiteit verbeteren. Grijs water en regenwater worden in het gebouw hergebruikt. Het water waarmee de brandweerwagens werden gewassen, wordt gefilterd voordat het in het riool wordt geloosd.

Citaten

Karine Lalieux, minister bevoegd voor Beliris

"Een moderne en goed uitgeruste kazerne voor de brandweer is niet alleen een investering in de veiligheid van de stad en haar inwoners, maar ook in het welzijn van de brandweerlieden die dag en nacht paraat staan om levens te redden en branden te bestrijden. Het is onze plicht om hen een kwaliteitsvolle werkomgeving te bieden, zodat zij hun belangrijke werk op de best mogelijke manier kunnen uitvoeren. Ik ben blij dat we hier vanuit Beliris aan kunnen bijdragen, zowel financieel als via onze kennis en expertise voor zo’n mooi project."

Pascal Smet, Brussels Staatssecretaris voor Stedenbouw en Brandbestrijding

“De nieuwe kazerne is echt een voorbeeld van wat een moderne brandweerkazerne moet zijn, hoogtechnologisch, uitermate duurzaam en met zeer veel aandacht voor de werkomstandigheden van het personeel. Het project illustreert ook onze stedenbouwkundige ambities. De kazerne wordt perfect geïntegreerd in de omgeving en laat veel ruim over voor natuur. Het is een investering in infrastructuur, maar evenzeer in onze brandweerlieden en in de dienstverlening naar de Brusselaars.”