06 jun 2007 22:50

De Congolese bossen: de toekomst van onze planeet ?

Ter gelegenheid van de Werelddag van het milieu 2007 wil BTC de bossen van Congo dichterbij brengen. 6000 km, dat is de afstand tussen België en Congo. Toch liggen de Congolese bossen dichter bij ons dan ooit: deze tweede groene long van onze planeet, na het Amazonewoud, staat momenteel centraal in het debat over de klimaatsverandering. Dit natuurlijk patrimonium is uniek en onvervangbaar. Als de bossen duurzaam worden beheerd, vormen ze voor iedereen een bron van rijkdom en ontwikkeling. Tot voor kort werden ze echter door oorlog en instabiliteit bedreigd, en nu zijn het de ontbossing en economische exploitatie die grote zorgen baren. Het is de taak van elk van ons om onze ‘Afrikaanse long' te beschermen.

Ter gelegenheid van de Werelddag van het milieu 2007 wil BTC de bossen van Congo dichterbij brengen. 6000 km, dat is de afstand tussen België en Congo. Toch liggen de Congolese bossen dichter bij ons dan ooit: deze tweede groene long van onze planeet, na het Amazonewoud, staat momenteel centraal in het debat over de klimaatsverandering. Dit natuurlijk patrimonium is uniek en onvervangbaar. Als de bossen duurzaam worden beheerd, vormen ze voor iedereen een bron van rijkdom en ontwikkeling. Tot voor kort werden ze echter door oorlog en instabiliteit bedreigd, en nu zijn het de ontbossing en economische exploitatie die grote zorgen baren. Het is de taak van elk van ons om onze ‘Afrikaanse long' te beschermen.

Brussel, 5 juni 2007 Ter gelegenheid van de Werelddag van het milieu 2007 wil BTC de bossen van Congo dichterbij brengen. 6000 km, dat is de afstand tussen België en Congo. Toch liggen de Congolese bossen dichter bij ons dan ooit: deze tweede groene long van onze planeet, na het Amazonewoud, staat momenteel centraal in het debat over de klimaatsverandering. Dit natuurlijk patrimonium is uniek en onvervangbaar. Als de bossen duurzaam worden beheerd, vormen ze voor iedereen een bron van rijkdom en ontwikkeling. Tot voor kort werden ze echter door oorlog en instabiliteit bedreigd, en nu zijn het de ontbossing en economische exploitatie die grote zorgen baren. Het is de taak van elk van ons om onze ‘Afrikaanse long' te beschermen. Middelen om de bossen van Congo beter te leren kennen Om de functie van de Congolese bossen bekend te maken, stelt BTC een nieuw magazine, een grote tentoonstelling en een wetenschappelijke publicatie voor - voor elk wat wils dus! ‘& CO', het magazine van de Belgische samenwerking in DR Congo, wijdt een volledige editie aan de Congolese bossen: ‘Onze bossen, onze toekomst'. Het magazine zal getuigenissen bevatten van mensen die in de bossen leven, die de bossen gebruiken en zelfs van zij die de bossen vernietigen. De onschatbare waarde (economisch, ecologisch of symbolisch) van de Congolese bossen, maar ook hun kwetsbaarheid, komen tot uiting in verschillende artikels. Dankzij de uitneembare kaart met de bossen en de vijf sites die in het wereldpatrimonium van UNESCO zijn opgenomen, kan een beeld worden gevormd van de omvang van deze groene long. Het Koninklijk museum voor Midden-Afrika in Tervuren organiseert vanaf oktober 2007 ook een nieuwe tijdelijke tentoonstelling, ‘Knock on wood', die interactief en interdisciplinair is opgevat. De tentoonstelling zal het publiek uitnodigen om de (voornamelijk tropische) bossen beter te leren kennen. Ze richt zich tot het brede publiek, gezinnen en scholen. Tijdens de volledige duur van de tentoonstelling zullen verschillende evenementen (ontmoetingen, salons, conferenties) in het museum plaatsvinden. BTC zal binnenkort een wetenschappelijke publicatie uitbrengen, waarin de belangrijkste bijdragen van de Internationale Conferentie in Brussel over het duurzaam beheer van de bossen in DR Congo zijn opgenomen. ‘Hoe moet het verder met de bossen van DR Congo? - Innovatieve instrumenten en mechanismen voor een duurzaam beheer van de bossen in DR Congo ' verduidelijkt de uitdagingen ter zake en laat de verschillende betrokken partijen aan het woord. België, de Europese motor om de Congolese bossen op de internationale agenda te plaatsen Door op 26 en 27 februari 2007 de internationale conferentie over het duurzaam beheer van de bossen in DR Congo te organiseren, heeft België zich geëngageerd om de bossen van Congo hoog op de internationale agenda te plaatsen. Sindsdien heeft de samenvatting over het duurzaam bosbeheer in DR Congo, die op 14 mei jongstleden namens België door Minister Armand De Decker is voorgelegd aan de Raad van de Europese Ministers voor ontwikkelingssamenwerking, veel steun gekregen in de Europese Unie, zowel van het Duitse voorzitterschap als van de Commissie. België zal erover waken dat dit dossier op de agenda staat van alle Europese en internationale bijeenkomsten, waaronder de volgende topontmoeting van de G8 in Heiligendamm (Duitsland) van 6 tot 8 juni 2007. Het persdossier kan op de BTC-website worden gedownload: www.btcctb.org of is verkrijgbaar op eenvoudig verzoek (02/505 37 89) Het magazine "& CO" kan worden gedownload op de site van BTC (Belgische Technische Coöperatie) : www.btcctb.org en zal gratis worden uitgedeeld aan de bezoekers van de tentoonstelling ‘Knock on wood' Meer info over de tentoonstelling ‘Knock on wood' op de site van het Museum van Tervuren vanaf 1 september 2007 : www.africamuseum.be De publicatie "Hoe moet het verder met de bossen van DR Congo?' zal in juni op de site van BTC kunnen worden gedownload: www.btcctb.org Perscontact BTC Guido Couck T 02 505 37 01 E guido.couck@btcctb.org www.btcctb.org. Perscontact Cabinet Erik Silance T 02 501 88 40 - 0475 75 62 88 E Erik.Silance@diplobel.fed.be Perscontact Koninklijk Museum voor Midden-Afrika Kristien Opstaele T 02 769 57 08 E kristien.opstaele@africamuseum.be www.africamuseum.be