27 nov 2017 14:55

De Douane stelt haar backscatter voor het scannen van vliegutuigen voor.

Vandaag stelt de AAD&A in aanwezigheid van de Minister van Financiën, Johan Van Overtveldt, haar tweede ‘Z backscatter Van’ aan de pers voor. Dit toestel beschikt over een module voor het scannen van vliegtuigen.

Het toestel heeft als standplaats Brussels Airport en zal in eerste instantie ingezet worden voor controles op vliegtuigen. Afhankelijk van de risico’s en behoeften (steunaanvragen) wordt het toestel ook ingezet op andere luchthavens en op parkings langs de openbare weg.

In 2014 kocht de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (AAD&A) haar eerste ‘Z Backscatter Van’ aan, met financiële steun van het Europees Bureau voor Fraudebestrijding (OLAF). Dit toestel wordt hoofdzakelijk ingezet in de Haven van Antwerpen voor inspecties van containers en voertuigen. De ‘Z Backscatter Van’ is een X-ray scantoestel dat werkt op basis van de ‘backscatter technologie’ en geïmplementeerd is in een bestelwagen (‘Van’). Ook het nieuwe toestel werd met financiële steun van OLAF aangekocht. Zo kan de douane zowel op Brussels Airport als in de haven van Antwerpen een doorgedreven scanning uitvoeren.

Met behulp van deze tweede ‘Z Backscatter Van’ zullen de douanediensten diverse vormen van smokkel die een ernstige bedreiging vormen voor de Belgische markt en samenleving bestrijden, met focus op sigarettensmokkel en de smokkel van verdovende middelen.

Bij sigarettensmokkel worden niet alleen op grote schaal douane- en accijnsrechten en btw ontdoken, maar komt ook de volksgezondheid in gevaar. Namaak van grote merken en de productie van zogenaamde ‘cheap whites’ kunnen immers schadelijke substanties bevatten.

Ook de smokkel van verdovende middelen houdt een ernstige bedreiging van de volksgezondheid en de veiligheid in, aangezien de opbrengsten dikwijls worden aangewend om terrorisme te financieren.

De Z backscatter Van beschikt over eigenschappen die hem bijzonder geschikt maken voor de aanpak van bovenstaande vormen van smokkel :

→ De specifieke ‘backscattering’ technologie levert duidelijke beelden op, wat snelle analyses mogelijk maakt.

→ Door gebruik te maken van deze specifieke technologie, maar tevens door de compacte ‘Van’vorm en wendbaarheid van het toestel, kan de douane in een korte tijdspanne een groot aantal targets (vliegtuigen, containers, voertuigen) scannen op moeilijk toegankelijke locaties, waaronder ‘op de tarmac’. Het volstaat bovendien om met dit toestel gewoon voorbij het te scannen object te rijden.

De ‘Z backscatter Van’ laat toe om gerichte controles uit te voeren met een hoge frequentie. Daardoor wordt een snelle afhandeling mogelijk, wat de economische operatoren tijdwinst oplevert.

Een apparaat dat dus een winst oplevert voor alle betrokken partijen: de veiligheid van de samenleving, de efficiëntie van de douane verhogen en tijdswinst voor het bedrijfsleven.

"Zowel de door de regering voorziene budgetten als de bijdrage van OLAF maken het mogelijk om in te zetten op technologische vernieuwingen. Mede dankzij de steun van OLAF kan de Douane de strijd tegen fraude aanscherpen met nieuwe instrumenten. Dankzij de investeringen in nieuwe technologieën kan er ook efficiënt gewerkt worden, wat dan weer een goede zaak is voor het bedrijfsleven.” aldus de Minister van Financiën, Johan Van Overtveldt.

Smokkelaars worden steeds creatiever en douaneorganisaties moeten hierop inspelen.” volgens OLAF Directeur Onderzoeken Ernesto Bianchi. "We zijn blij dat we onze Belgische collega’s kunnen helpen om de sigaretten- en drugssmokkel een halt toe te roepen.” voegt hij eraan toe.