23 jan 2014 15:20

De eerste geregistreerde kassasystemen zijn gecertificeerd en beschikbaar.

De FOD Financiën heeft de eerste certificaten voor 2 geregistreerde kassasystemmen en één fiscal data module, beter gekend onder de naam « black box » uitgereikt. De gecertificeerde modellen zijn terug te vinden op onze site. Wekelijks zal deze lijst bijgewerkt worden. Andere certificatieprocedures zijn lopende voor 5 kassasystemen en voor één fiscal data module.


Naast deze certificaties kregen de horeca-uitbaters sinds einde 2013 de gelegenheid om zich vrijwillig in te schrijven als gebruiker van deze geregistreerde kassasystemen. Tot 31 december 2013 deden 352 horeca-uitbaters dit waardoor ze een vermindering van sociale lasten genieten vanaf het eerste trimester van 2014.  Zij moeten uiterlijk tegen einde februari een geregistreerd kassasysteem  gebruiken.  Vandaag zijn er al 432 ingeschrevenen. De FOD Financiën verwacht een stijging van dat aantal tegen einde maart 2014 van hen die de sociale lastenvermindering willen genieten vanaf het tweede trimester van 2014.

Wat doet een GKS? De controlemodule ontvangt alle handelingen die men intikt op de kassa. Bij het opmaken van de rekening versleutelt de smartcard de gegevens. Er wordt een digitale handtekening aangemaakt die wordt afgedrukt op het kassaticket. Alle gegevens worden bewaard in de controlemodule. Elke poging tot wijziging van de gegevens in de controlemodule wordt bij controle van de gegevensreeksen gedetecteerd.

 

Meer infos : http://minfin.fgov.be/gkssce/geregistreerde-kassa/index.htm