27 apr 2020 10:11

De FOD Financiën belt belastingplichtigen op met voorstel voor afspraak om aangifte via telefoon in te vullen

De FOD Financiën belt belastingplichtigen op met voorstel voor afspraak om aangifte via telefoon in te vullen.

De hulp bij het invullen van de aangifte in de personenbelasting zal dit jaar alleen per telefoon gebeuren.

Om de veiligheid van belastingplichtigen en de eigen medewerkers te verzekeren zijn alle invulsessies in de kantoren en in de gemeenten geannuleerd.

Belastingplichtigen die hun aangifte willen laten invullen, kunnen nog altijd een beroep doen op de FOD Financiën, maar dan via een systeem van hulp via telefoon, enkel op afspraak.

De FOD Financiën contacteert alvast belastingplichtigen die hulp nodig zouden kunnen hebben.

Sinds 20 april en nog tot en met 4 mei 2020 belt de FOD Financiën zo’n 86.000 belastingplichtigen op:  

  • die in 2019 hun aangifte hebben laten invullen door een medewerker van de FOD Financiën
  • die dit jaar geen voorstel van vereenvoudigde aangifte zullen ontvangen
  • en waarvan de FOD Financiën het telefoonnummer kent.

Zij krijgen het voorstel om een afspraak vast te leggen om hun aangifte via telefoon te laten invullen in de loop van mei of juni.  

De FOD Financiën wil zo haar dienstverlening garanderen in deze lock-down-periode en de hulp bij het invullen zo goed mogelijk plannen.

Hoe verloopt zo’n telefoongesprek van de FOD Financiën?

De medewerker vraagt aan de belastingplichtige of hij dit jaar zijn aangifte nog wil laten invullen. Het staat de belastingplichtige natuurlijk vrij om dit te aanvaarden of te weigeren.

Als hij aanvaardt, zal hem zijn rijksregisternummer gevraagd worden, een eventueel bijkomend telefoonnummer en zijn voorkeur voor het moment van de afspraak. Na het gesprek zal hij een SMS ontvangen met de bevestiging van de afspraak en een SMS met een herinnering kort voor de afspraak.

De hulp is gratis en gebeurt alleen per telefoon. Er wordt geen enkele andere info gevraagd tijdens het maken van de afspraak.

  • De FOD Financiën stelt nooit hulp bij het invullen voor bij de belastingplichtige thuis.
  • De FOD Financiën vraagt nooit het rekeningnummer per telefoon.
  • De FOD Financiën vraagt nooit het nummer of de code van de bankkaart of de kredietkaart.
  • De FOD Financiën vraagt nooit om te betalen voor de hulp bij het invullen van de aangifte.

Belastingplichtigen die geen oproep krijgen, moeten momenteel nog niets doen.

De belastingplichtigen krijgen in mei hun aangifte of hun voorstel van vereenvoudigde aangifte. Zij die een aangifte ontvangen, zullen kunnen bellen naar een nummer op de envelop om een afspraak te maken.