01 okt 2020 08:50

De FOD Financiën helpt 5.000 belastingplichtigen met het invullen van hun belastingaangifte uitzonderlijk via een afspraak op kantoor.

Meer dan 5.000 belastingplichtigen krijgen een brief met een voorstel voor een afspraak in de kantoren van de FOD Financiën tijdens de eerste helft van oktober. Op die manier kunnen zij die zich niet per telefoon konden laten helpen toch hun aangifte laten invullen, met inachtneming van alle gezondheidsmaatregelen.

Afgelopen mei en juni heeft de FOD Financiën telefonische hulp geboden  bij het invullen van de aangifte  ter vervanging van de traditionele hulpsessies ter plaatse, die werden afgelast door het coronavirus.

Dankzij die hulp konden bijna 300.000 belastingplichtigen hun aangifte indienen.

Sommige belastingplichtigen ondervonden moeilijkheden met die telefonische hulp

Voor hen werkte de  de FOD Financiën in de loop van de zomer samen met gemeenten en de OCMW’s die dat wilden een specifiek hulpkanaal uit en verstuurt de FOD Financiën dus nu een brief om hen te helpen  tijdens een afspraak in de kantoren.