09 apr 2020 13:19

De FOD Financiën helpt de burgers telefonisch bij het invullen van de belastingaangifte

Voor de FOD Financiën is het bieden van hulp bij het invullen van de aangifte in de personenbelasting van heel groot belang.

De voorgaande jaren gingen we er prat op dat we vanaf begin mei, vorig jaar nog 620.000 burgers, fysiek hielpen in onze kantoren en tijdens meer dan duizend gemeentelijke zitdagen. Dit jaar kan dat voorlopig niet door de sanitaire situatie ten gevolge van COVID-19.

Als alternatief zal er telefonisch hulp worden geboden.

Van die 620.000 burgers die vorig jaar door één van onze ambtenaren hun aangifte lieten invullen, zullen er vanaf 20 april, 100.000 van wie we het telefoonnummer hebben, opgebeld worden door Financiën om een afspraak te maken om telefonisch hun aangifte te helpen invullen.

De andere 520.000 zullen op de envelop van hun aangifte een telefoonnummer zien waarnaar ze ook kunnen telefoneren en ook een afspraak kunnen maken om telefonisch hun aangifte te helpen invullen.