31 aug 2017 11:54

De FOD Financiën opent in gans België 11 infocenters

Om de burgers beter te kunnen helpen, opent de FOD Financiën vanaf 1 september, 11 infocenters.  
Waarvoor kan men in de infocenters terecht?


De burger kan er terecht voor algemene informatie, met VRAGEN om een afbetalingsplan en over een terugbetaling, om de wijziging van een rekeningnummer door te geven, met een aanvraag tot tussenkomst van DAVO (onderhoudsgeld) of om een kadastraal uittreksel te bekomen.

Men kan er ook AANGIFTE doen of een ATTEST bekomen inzake eigendom/erfopvolging, ingebruikname of einde van de werken (43B) of schuldvrij te zijn.

De REGISTRATIE van huurcontracten, schenkingen en nationaliteitsaanvragen is er eveneens mogelijk.

Waar ? In Brugge, Antwerpen, Gent, Hasselt, Brussel, Leuven, Luik, Namen, Charleroi, Bergen en  Neufchâteau.
Wanneer ? Alle infocenters zijn open van maandag tot vrijdag van 9 u. tot 12 u.