10 nov 2023 15:59

De FOD Mobiliteit en Vervoer gaat voluit voor modal shift 

Op initiatief van de federale minister van Mobiliteit wordt er budget vrijgemaakt voor de lancering van twee projectoproepen om het dagelijks gebruik van de fiets en andere duurzame verplaatsingsmodi voor woon-werkverkeer aan te moedigen. 

Georges Gilkinet, federaal minister van Mobiliteit: « Stap voor stap krijgt ons actieplan BE CYCLIST vorm om meer Belgen te helpen om de fiets te nemen. Vandaag zetten we een nieuwe stap om het gebruik van de fiets voor woon-werkverplaatsingen aan te moedigen: een belangrijk luik om een ‘modal shift’ te realiseren en onze mobiliteit actiever en duurzamer te maken. » 

Het allereerste federale actieplan om het fietsen te promoten, BE CYCLIST, omvat 52 concrete maatregelen. In het kader van dit plan publiceert de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer vandaag twee nieuwe projectoproepen. Het doel van die projectoproepen is het stimuleren van het fietsgebruik en van andere duurzame vervoersmodi voor woon-werkverkeer. De eerste richt zich tot VZW’s en focust op de fiets, de tweede tot bedrijven en dit met een bredere scope.  

De projectoproepen komen precies op het goede moment, aangezien ze volgen op de uitrol van de kilometervergoeding voor alle werknemers in de privésector die ervoor kiezen om hun twee wielen te gebruiken om naar het werk te gaan. En ook het maximaalbedrag van deze fietsvergoeding gaat vanaf 2024 stijgen van 0,27 € naar 0,35 € per kilometer, zoals recent beslist door de Regering. De twee projectoproepen zijn dus een ideale aanvulling, want zij bieden ook een praktische begeleiding voor werknemers die de overstap naar duurzame verplaatsingsmodi willen maken.    

« Als er meer mensen naar het werk fietsen, betekent dat minder files op de weg én een boost voor onze lokale economie. Dit is een echte ‘win’ voor de gezondheid van de werknemers, zowel fysiek als mentaal. En het bespaart liters brandstof: goed voor de portemonnee en natuurlijk ook goed voor het klimaat », besluit Georges Gilkinet.  

Bewegen, dat is gezond en goed voor het milieu

Bewegen is gezond en kan perfect passen in het dagelijkse leven. Door dagelijks of enkele keren per week met de fiets naar het werk te gaan, kom je al snel aan een mooie gezondheidswinst. Wie verder van het werk woont kan ook naar de trein-, tram- of bushalte fietsen.  

Fietsen is niet alleen voordelig voor de eigen gezondheid. Het huidige fietsgebruik bespaart 137 717 ton CO2 per jaar. Of de jaarlijkse uitstoot van meer dan 19 000 Belgen.

Shift your mobility: verandering aanmoedigen

Met de projectoproep “Shift your mobility” ondersteunt de FOD Mobiliteit en Vervoer ondernemingen die meewerken aan de modal shift door de ontwikkeling van innovatieve producten en diensten. Uit data van de Federale Diagnostiek van 2022 blijkt immers dat het potentieel enorm is: bijvoorbeeld meer dan de helft van de medewerkers die op minder dan 15 km van het werk wonen, nemen momenteel nog de auto. Met bijkomende stimuli is het mogelijk nog meer werknemers te helpen om voor andere verplaatsingsmodi te kiezen.  

Uiteenlopende projecten, bedoeld om een impact te genereren bij een breed of net heel specifiek publiek, komen in aanmerking voor ondersteuning: van het aanbieden en omkaderen van een testvloot van verschillende fietsen bij bedrijven, over een oplossing voor KMO’s om het mobiliteitsbudget eenvoudig in te zetten tot een digitale tool om carpoolen te faciliteren of fietstrajecten uit te wisselen.

De subsidie is een duwtje in de rug voor innovatieve en impactvolle projecten. Het is de bedoeling dat projecten daarna zonder steun verder gaan.  

Cycling to work: meer mensen met de fiets naar het werk

Vzw’s zijn, door hun sociale inbedding, goed geplaatst om de vinger aan de pols te houden bij brede groepen van de Belgische bevolking. Binnen de oproep “Cycling to work” krijgen zij de kans een project uit te werken waarmee ze Belgen helpen begeleiden en ze aanmoedigen om naar het werk te fietsen. Fietstraining in stadsverkeer, begeleiding bij de keuze van de juiste fiets, een app die combimogelijkheden zoals (deel)fiets en trein faciliteert,… Allerlei projecten die de gedragsverandering naar meer woon-werkverkeer met de fiets ondersteunen komen in aanmerking voor de projectsubsidie.  

Voor deze projectoproepen wordt een budget van 7 800 000 euro voorzien. Geselecteerde projecten kunnen tot 600.000 euro aan subsidies ontvangen. Indieners moeten via cofinanciering minimum 20% eigen middelen in te zetten.  

De uiterste indiendatum voor projecten is 30 november 2023 om 12u. De geselecteerde projecten krijgen een jaar begeleiding van mobiliteitsexperten. 

Meer informatie

De projectoproepen, het subsidiereglement en de documenten nodig voor het indienen van een project kunnen teruggevonden worden op onze website