02 apr 2019 13:40

De FOD Volksgezondheid lanceert de campagne "Nutri-Score, kies gemakkelijker!”

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block heeft in augustus vorig jaar het Nutri-Score logo formeel ondersteund om consumenten te helpen om gezondere voedingskeuzes te maken. In een context van onevenwichtige eetgewoonten, wilde de Minister een eenvoudig en doeltreffend middel voorzien om consumenten te helpen bij het vergelijken van voedingsmiddelen. Na een uitgebreide consultatie, was de Minister van mening dat het Franse Nutri-Score logo het best aan deze doelstelling voldoet.

“Het is een gedeelde verantwoordelijkheid van ons allemaal om de voedingsgewoonten te verbeteren. De Nutri-Score helpt ons om steeds makkelijker de gezonde keuze te maken en het moedigt de producenten aan om de kwaliteit van hun voedsel nog te verbeteren. Met de Nutri-Score zetten we weer een stap richting een gezonder leven”, aldus minister De Block.


Om het vrijwillige gebruik van Nutri-Score door voedingsbedrijven aan te moedigen, werd een koninklijk besluit opgesteld om een duidelijk juridisch kader vast te leggen. Naar aanleiding van de publicatie in het Staatsblad op 1 april heeft de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid een publieke communicatiecampagne gelanceerd om de bekendheid van het Nutri-Score logo te vergroten. Via deze campagne sturen de overheidsinstanties, ondersteund door verschillende betrokken distributeurs (Delhaize, Colruyt, Carrefour Belgium en Intermarket), levensmiddelenproducenten (Danone, Alpro, Elvea), consumentenverenigingen, gezondheidswerkers, de wetenschappelijke wereld in België en Europa en de gefedereerde entiteiten een krachtig signaal aan de voedingsindustrie en distributeurs om zich aan te sluiten met het oog op een betere transparantie en om de gezondheid van de gehele bevolking te verbeteren. De sterkte van het Nutri-Score logo is tweeledig: enerzijds helpt zij consumenten betere keuzes te maken en anderzijds moedigt zij de levensmiddelenproducenten aan om de voedingskwaliteit van levensmiddelen voortdurend te verbeteren door herformulering van producten (met minder calorieën, suikers, zout en vetten) en door de keuze van ingrediënten.

De campagne omvat een website, een korte spot van 30 seconden, een toelichtende spot van 90 seconden en een folder die beschikbaar is op www.nutriscore.be. De slogan van de campagne "Nutri-Score, kies gemakkelijker!” wijst erop dat dankzij Nutri-Score de consumenten gemakkelijker het product kunnen kiezen met de beste voedingswaarde binnen een voedingscategorie of gemakkelijker producten onderling kunnen vergelijken: dankzij een schaal van 5 letters en 5 kleuren, gaande van A, donkergroen voor levensmiddelen die aangemoedigd moeten worden, tot E, donker oranje voor levensmiddelen die beperkt moeten worden (of in kleine hoeveelheden moeten worden geconsumeerd). Nutri-Score vat de voedingswaarde samen op een eenvoudige, begrijpelijke manier en is wetenschappelijk onderbouwd. In overeenstemming met het Europees recht, is de toepassing vrijwillig en gebaseerd op de vrijwillige invoering door bedrijven.

De implementatie van Nutri-Score door zo veel mogelijk betrokkenen is een belangrijke stap voorwaarts in de verbetering van de samenstelling van levensmiddelen, en dus van de gezondheid van de consumenten.

In de toekomst wenst de minister van Volksgezondheid Maggie De Block dat de Nutri-Score zo breed mogelijk gebruikt wordt op Europees niveau en nodigt de andere lidstaten uit om Nutri-Score te lanceren in de nabije toekomst.

 

Perscontact: 
Jan Eyckmans, woordvoerder van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu: 0495/25.47.24, jan.eyckmans@health.fgov.be