17 mei 2013 14:10

De FOD Volksgezondheid start de tweede fase van de medische aanpak na het ongeluk in Wetteren: de epidemiologische analyse van de bootstelling aan acrylnitril

Na de eerste fase van de acute medische aanpak van omwonenden en interventiepersoneel die werd gerealiseerd in de eerste dagen na het ongeluk, lanceert de FOD Volksgezondheid een epidemiologische analyse op basis van een protocol dat de voorbije dagen werd ontwikkeld door het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid (WIV).

Deze fase bestaat erin, de eventuele blootstellingsgraad aan acrylnitril te meten bij personen die mogelijks zijn blootgesteld aan de giftige stoffen uit de wagons van de ramptrein.

Specifieke bloed- en urinestalen zullen worden genomen bij vier doelgroepen:
1. De bewoners die in het ziekenhuis werden opgenomen,
2. De leden van de interventieteams die op het terrein werden ingezet,
3. De omwonenden uit de zone binnen een straal van 250 m van het ongeluk
4. Een representatief aantal geëvacueerde personen van buiten het rampgebied.

In totaal gaat het over meer dan 1.000 personen die persoonlijk worden gecontacteerd en geïnformeerd over de te volgen procedure om deze stalen te nemen. Er zal ook een infonummer worden geopend voor de bevolking uit de omgeving, op het nummer 02/524 90 95, voor alle vragen over dit onderzoek. Voor de artsen staat er een contactpunt ter beschikking bij de FOD Volksgezondheid, dat hen rechtstreeks zal worden medegedeeld.

De analyse van deze stalen zal gebeuren door drie labo’s die zijn gespecialiseerd in dit soort erg specifieke analyses, waarmee het tot maximaal 120 dagen na een mogelijke blootstelling mogelijk is om de blootstellingsgraad aan acrylnitril vast te stellen, afhankelijk van de opgenomen dosis.

Dit heel specifieke analyseprocedé vereist het afnemen van een grotere hoeveelheid bloed dan wat gewoonlijk wordt afgenomen voor een normale bloedanalyse: er is minstens 10 ml nodig. Bovendien moeten de stalen binnen de 24 uren na de afname ook een speciale behandeling ondergaan.

Daarom zullen het WIV en de FOD Volksgezondheid erop toezien dat het transport van de stalen op een gecoördineerde manier gebeurt. De resultaten van de analyse van de stalen zullen beschikbaar zijn over 4 maanden. Het WIV zal de resultaten rapporteren aan alle betrokken personen en bevoegde instanties.

De eventuele bloedafnames die tijdens de eerste dagen reeds werden uitgevoerd in de Vooruitgeschoven Medische Post die op de plaats van het ongeval werd opgezet, alsook de afnames die werden gedaan door huisartsen of door de ziekenhuizen uit de streek, zullen dus niet kunnen worden gebruikt voor deze epidemiologische analyse.

Contact voor de pers:
Jan Eyckmans
Woordvoerder FOD Volksgezondheid
0495/25.47.24

 

Voor wetenschappelijke informatie en de uitvoering van het blootstellingsonderzoek:
Wesley Van Dessel
Communicatieverantwoordelijke Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid
02/642 54 20