23 dec 2022 16:58

De FPIM investeert in de ecologische transitie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem een ontwerp van koninklijk besluit goed om aan de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij de opdracht te geven te investeren in de ecologische transitie.

Het ontwerp beoogt aan de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM) een aangepaste gedelegeerde opdracht te geven die hen opdraagt om rechtstreeks te investeren in de ecologische transitie. Deze opdracht wordt uitgevoerd via een interne enveloppe van 250 miljoen euro die toegewezen wordt aan investeringen waarvoor een impact- en financieringstekort bestaat en die voldoen aan de transitiecriteria zoals beschreven in de nieuwe gedelegeerde opdracht en zoals deze zullen worden uitgewerkt in het reglement van inwendige orde.

De gedelegeerde opdracht bestaat voor dertig jaar, hernieuwbaar, maar alle investeringen moeten gebeuren vóór 31 december 2026. De FPIM zal evenals alle opbrengsten of terugbetalingen van een investering die vóór het verstrijken van de dertig jaar plaatsvinden, opnieuw investeren. Een bijzonder investeringscomité voor de ecologische transitie zal maandelijks de investeringsopportuniteiten voordragen aan de Raad van Bestuur van FPIM.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

Ontwerp van koninklijk besluit waarbij aan de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij een opdracht wordt toevertrouwd overeenkomstig artikel 2, § 3, van de wet van 2 april 1962 betreffende de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij en de gewestelijke investeringsmaatschappijen en tot opheffing van het koninklijk besluit van 7 februari 2021 waarbij aan de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij een opdracht wordt toevertrouwd overeenkomstig artikel 2, § 3, van de wet van 2 april 1962 betreffende de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij en de gewestelijke investeringsmaatschappijen