29 apr 2015 20:14

De minister van Volksgezondheid weerlegt onterecht een advies van de Raad

Brussel, 29 april 2015 - De Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen publiceerde op 29 april een advies met betrekking tot de inkorting van de ziekenhuisduur na een bevalling.

De Minister van Volksgezondheid, Maggie De Block, reageerde deze woensdag in de pers en weerlegt de gegrondheid van het advies van de Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen. De Minister beweert dat “er nog geen beslissing over een vermindering van het ziekenhuisverblijf bij een bevalling werd genomen”.

 

De Raad bevestigt dat een dergelijke beslissing wel degelijk genomen werd, aangezien er een vermindering van de uitgaven met €11.730.000 in de begroting voor 2015 van het RIZIV werd ingeschreven. In de federale begroting van dit jaar komt het bedrag ook voor en specifieert men dat het gaat over de inkorting van de ziekenhuisduur na een bevalling. Het lijkt erop dat dit bedrag, dat vanaf heden moet worden toegepast, overeenkomt met de gemiddelde jaarlijkse vermindering van het ziekenhuisverblijf na een bevalling met een halve dag.

 

Meer informatie: Het advies nr. 145 is beschikbaar op de website van de Raad: www.raadvandegelijkekansen.be

 

Contact:

FR : Hedwige Peemans-Poullet 02/733.48.80

NL: Gwen Herkes 02/233.41.76

 

De Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen is een federaal adviesorgaan, opgericht bij Koninklijk Besluit van 15 februari 1993, vervangen door dat van 4 april 2003. De Raad is een beleidsinstrument om de feitelijke gelijkheid van mannen en vrouwen te realiseren en de directe en indirecte genderdiscriminaties weg te werken. Het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen verzekert het dagelijks secretariaat van de Raad.