30 apr 1998 17:00

De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed voor de
benoeming van een nieuwe Bijzonder Commissaris voor Ontwikkelingssame
nwerking.