29 jan 2016 10:35

De normen voor de automatische uitwisseling van financiële inlichtingen liggen vast

In het kader van de actuele budgettaire uitdagingen is er de laatste maanden een brede internationale consensus ontstaan om een einde te maken aan de internationale fiscale fraude. Door de automatische uitwisseling van financiële inlichtingen bestrijdt men  de fraude die voortvloeit uit het niet aangeven van financiële beleggingen in het buitenland, in het bijzonder in de "belastingparadijzen".


De FOD Financiën werkt actief mee aan verscheidene initiatieven:

  • het FATCA-akkoord met de Verenigde Staten;
  • de uitwerking van een internationale CRS-norm (Common Reporting Standard) met het oog op een automatische uitwisseling op internationaal niveau en voor fiscale doeleinden van financiële inlichtingen;
  • de omzetting van de OESO-beginselen binnen de Europese Unie in een nieuwe richtlijn "administratieve samenwerking", die voorziet in een automatische uitwisseling van inlichtingen, waaronder financiële, onder de 28 lidstaten.

 

De FOD Financiën is verantwoordelijk voor de praktische uitvoering van de gegevensuitwisseling met alle partnerlanden. Concreet betekent dit dat de FOD Financiën bij de financiële instellingen alle gegevens verzamelt betreffende rekeningen die moeten worden aangegeven en die als dusdanig door de financiële instellingen zijn geïdentificeerd en ze vervolgens op jaarbasis uitwisselt met alle partners. Daartoe nemen medewerkers van de FOD Financiën, binnen de Europese Commissie en de OESO,  deel aan het op punt stellen van informaticatoepassingen die deze uitwisselingen mogelijk maken. Toepassingen die tevens de beveiliging en de bescherming van de gegevens garanderen.


Een honderdtal staten en rechtsgebieden passen  vandaag samen met België  de nieuwe normen toe. Al die rechtsgebieden hebben zich ertoe verbonden om hetzelfde transparantieniveau aan te houden door over te gaan tot de automatische uitwisseling van inlichtingen.


De eerste uitwisselingen van inlichtingen met de Verenigde Staten zullen de komende maanden plaatsvinden en  betrekking hebben op de periode van 1 juli 2014 tot  31 december 2014 en vervolgens op het jaar 2015.
Voor de inwoners van de andere staten die betrokken zijn bij de automatische uitwisseling begint de periode die onder de nieuwe transparantienorm valt op 1 januari 2016. Voor hen vindt  de daadwerkelijke uitwisseling van inlichtingen  in 2017 plaats.