11 okt 1996 17:00

De Overeenkomst tussen België en Belarus over het vermijden van dubbel
e belastingen