13 jan 2006 16:00

De Post

Ontslag en benoeming van de voorzitter en de leden van de Raad van Bestuur van De Post

Ontslag en benoeming van de voorzitter en de leden van de Raad van Bestuur van De Post

De Ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed houdende ontslag en benoeming van de voorzitter en de leden van de Raad van bestuur van De Post. Het ontwerp is een voorstel van mevrouw Freya Van den Bossche, Minister van Begroting en Consumentenzaken, en de heer Bruno Tuybens, Staatssecretaris voor Overheidsbedrijven. Wegens de introductie van de strategische partner van de Post is een wijziging van de samenstelling van zijn Raad van Bestuur nodig. Het ontwerp verleent eervol ontslag aan de heer Pierre Klees uit zijn mandaat van voorzitter van de raad van bestuur van De Post. Het verleent ook eervol ontslag uit hun mandaat van lid van de raad van bestuur aan: - Anne Drumeaux, - Siska Germonpré, - Annie Hondeghem, - Rosette s'Jegers, - Stijn Bijnens, - Arsène Declerc, - Cédric du Monceau, - Jacques Fostier, - Pierre Klees, - Luc Lallemand, - Christian Leysen, - Peter Pelgrims, - Jean-François Robe. Zijn benoemd als lid van de raad van bestuur voor een hernieuwbare periode van zes jaar: - Martine Durez, - Arthur Goethals, - Luc Lallemand, - Christian Leysen, - Jean-François Robe. Mevrouw Martine Durez wordt benoemd als voorzitter voor een hernieuwbare termijn van zes jaar.