31 mrt 2006 12:00

De Post

Toelating om de dochterondernemingen van De Post in te schakelen voor de taken van boetezegels

Toelating om de dochterondernemingen van De Post in te schakelen voor de taken van boetezegels

De Ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed tot machtiging van De Post nv van publiek recht, om haar dochteronderneming eXbo Services International nv en Speos Belgium nv te betrekken bij de uitvoering van bepaalde taken van openbare dienst. Het ontwerp is een voorstel van mevrouw Freya Van den Bossche, Minister van Begroting en Consumentenzaken, en de heer Bruno Tuybens, Staatssecretaris voor Overheidsbedrijven(*). Om de taken die hem werden toevertrouwd inzake boetezegels en de modernisering ervan uit te voeren, zal De Post een beroep doen op de expertise van zijn dochterondernemingen eXbo Services international nv en Speos Belgium nv. Het gaat onder meer om digitale printing, postvoorbereidende taken en opvolgingswerk van de poststromen. (*) zoals voorzien in het koninklijk besluit van 13 december 2005.