31 mrt 2004 19:00

De problematiek van de internering

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Vice-Eerste Minister en Minister van Justitie, nam de Ministerraad akte van de nota over internering.

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Vice-Eerste Minister en Minister van Justitie, nam de Ministerraad akte van de nota over internering.

De wet op het sociaal verweer stelt dat een beklaagde die niet verantwoordelijk wordt geacht voor zijn daden, kan geïnterneerd worden: de geïnterneerden worden dan beschouwd als geesteszieken en moeten een bijzondere behandeling krijgen. Het gaat om een beschermingsmaatregel, niet een straf op zich, die van toepassing is op personen die een misdrijf hebben gepleegd maar die niet kunnen worden "gedetineerd". Bij deze maatregel gaat het dikwijls om een psychiatrische behandeling. Het zijn de Commissies ter Bescherming van de maatschappij die de modaliteiten vastleggen. Justitie draagt tegenwoordig de behandelingskosten. Vanuit het standpunt dat geïnterneerden niet toerekeningsvatbaar zijn voor hun daden, en ziek zijn, hebben zij recht op zorg en behandeling. Ze zouden, zoals de modale burger, ten laste van de sociale zekerheid dienen te vallen. Indien deze behandeling dient te hgebeuren in een beveiligde omgeving, zal Justitie instaan voor deze beveiliging of de kosten hiervan ten lasten nemen. Huidige situatie Er zijn op dit ogenblik bij de 1.255 geïnterneerden in België. Het aantal geïnterneerden in gevangenissen schommelt tussen de 750 en 800. In Wallonië en Brussel De geïnterneerden zijn verspreid over verschillende instellingen: - in psychiatrische bijgebouwen binnen de gevangenissen van Bergen, Namen, Jamioulx en Vorst (144 geïnterneerden); - in de instelling van sociaal verweer van Paifve (160 geïnterneerden); - in het psychiatrisch ziekenhuis "Les Marroniers" te Doornik (360 geïnterneerden. In Vlaanderen De geïnterneerden zijn verspreid over verschillende instellingen: - in psychiatrische bijgebouwen binnen de gevangenissen van Merksplas, Turnhout, Gent, Antwerpen, Leuven en Brugge (476 geïnterneerden); - in drie psychiatrische instellingen van Rekem, Zelzate en Bierbeek (90 geïnterneerden). De onthaalcapaciteit voor de geïnterneerden in de psychiatrische bijgebouwen van gevangenissen is tegenwoordig onvoldoende. De begrotingen waarover Justitie beschikt staan niet toe de lonen van artsen en psychiaters gelijk te stellen aan die van beroepsmensen uit de privé-sector met het rechtstreeks gevolg onaangepaste of een gebrek aan behandeling van de geïnterneerden. Gezien het voorgaande, heeft de Ministerraad het volgende goedgekeurd: - de oprichting van een instelling van sociaal verweer in Vlaanderen (in de streek van Antwerpen) op het model van dat van Paifve; - de inzetten van restauratiewerken van een vleugel van de instelling van Paifve om haar huidige capaciteit op te trekken met 80 bijkomende bedden; - de oprichting van een werkgroep die tot taak heeft het specifieke statuut van de geïnterneerden uit te klaren en een aanvaardbare oplossing te brengen voor de financiering van aangepaste behandelingen.