15 sep 2020 16:13

De Regie der Gebouwen ondersteunt het nieuwe KBR Museum

Donderdag 17 september 2020, zal de opening van het nieuw museum bij de KBR plaatsvinden in aanwezigheid van zijne majesteit de Koning en Koen Geens, Vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen, en minister van Europese Zaken.

Het KBR Museum, gewijd aan de Librije van de Bourgondische hertogen, is het resultaat van een samenwerking tussen de Koninklijke Bibliotheek van België, de Regie der Gebouwen en Toerisme Vlaanderen.

“De opening van dit museum brengt een einde aan de tweede fase van een omvangrijker project dat de omvorming van de Koninklijke Bibliotheek van België naar KBR omvatte. In 2019 werd de nieuwe tentoonstellingsruimte officieel ingehuldigd, dit jaar neem ik met groot genoegen deel aan de opening van hett indrukwekkende museum over de Librije van de Bourgondische hertogen”, verklaart Koen Geens, Vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen, en minister van Europese Zaken.

“Naast deze nieuwe museumruimtes, werd de toegankelijkheid van de site verbeterd door de herinrichting van de ingangen via de Kunstberg en de Keizerslaan. Dit project kadert perfect met de doelstellingen van de Regie der Gebouwen inzake modernisering en toegankelijkheid van ons historisch, museaal en architecturaal patrimonium” verklaart Laurent Vrijdaghs, administrateur-generaal van de Regie der Gebouwen.

Een volledig moderniseringsproject

De Regie der Gebouwen heeft meer dan 4 miljoen euro geïnvesteerd in het globaal project en heeft de publicatie van de opdracht voor werken en voor de analyse van de offertes voor de verwezenlijking van de infrastructuurwerken, alsook die voor de scenografie, op zich genomen.

De werken, die in twee fases georganiseerd werden, betroffen drie verdiepingen van het gebouw dat zich aan de kant van de Kunstberg bevindt, met inbegrip van de Nassaukapel en het Paleis van Karel van Lotharingen. De onthaalruimte die zich aan de Kunstberg bevindt en een betere toegankelijkheid van het gebouw maakten eveneens deel uit van het project.

1ste fase: nieuwe ruimte voor de tijdelijke tentoonstellingen

De eerste fase bestond uit de oprichting van een ruimte voor tijdelijke tentoonstellingen rond en in het Paleis van Karel van Lotharingen dat zijn deuren heeft geopend in oktober 2019.

2de fase: museum over de Bourgondische hertogen

De tweede fase betrof de oprichting van een nieuw museum bestaande uit twee verdiepingen, met integratie van de Nassaukapel.

De infrastructuurwerken van deze tweede en laatste fase gingen van start in april 2019 en werden beëindigd in juni 2020.

Betere toegankelijkheid

Er werden verschillende inrichtingswerken uitgevoerd om een betere toegang tot het gebouw en een betere circulatie voor de bezoekers te bekomen, ook voor personen met beperkte mobiliteit (PBM).

De hoofdingang en het onthaal van de Kunstberg werden volledig gerenoveerd en heringericht tijdens de eerste fase.

Tijdens de tweede fase werd een glazen lift geïnstalleerd om de verbinding te verzekeren tussen de inkomverdieping, het forum en de twee verdiepingen van het nieuwe museum van de Bourgondische hertogen.

Een tweede PBM hefplatform werd eveneens aangelegd tussen de twee verdiepingen van het museum.

Om deze werken af te ronden, heeft de Regie der Gebouwen de ingang aan de Keizerslaan gerenoveerd, die nu volledig aangepast is aan personen met beperkte mobiliteit (PBM).

De werken, die van start zijn gegaan in november 2019 en die midden maart 2020 beëindigd werden, vertegenwoordigen een bijkomende investering van ongeveer 335 000 euro.

Technische fiche

Eigenaar: Belgische Staat

Bezetter: KBR (Koninklijke Bibliotheek van België)

Studie

Publicatie van de dienstenopdrachten en toewijzing van het studiebureau: Regie der Gebouwen

Financiering en aanbestedende overheid: Regie der Gebouwen

Studiebureau: Studio Roma

Duur van de studie (met inbegrip van de opvolging van de werken): juni 2018 - juni 2020

Kostprijs van de studie: Ongeveer € 600.000 incl. btw (ten laste genomen door de Regie der Gebouwen)

Werken

Publicatie van de opdracht van werken (infrastructuur en scenografie) en analyse van de offertes: Regie der Gebouwen, in samenwerking met de KBR

Aanbestedende overheid: KBR

Aannemer (Infrastructuurwerken): NV Monument Vandekerckhove

Aannemer (Scenografie): THV Wycor-Bruns

Duur van de werken - 1e fase: november 2019 - maart 2020

Duur van de werken - 2e fase: april 2019 - juni 2020

Totale kost van de infrastructuurwerken: ongeveer € 4.200.000 € incl. btw (waarvan ongeveer € 3.500.000 ten laste genomen door de Regie der Gebouwen)

Totale kost van de scenografische werken: ongeveer € 2.400.000 incl. btw (ten laste genomen door Toerisme Vlaanderen)