28 okt 2022 12:35

De Regie der Gebouwen publiceert haar activiteitenverslag 2021

De Regie der Gebouwen heeft haar activiteitenverslag 2021 gepubliceerd. Via verschillende getuigenissen biedt het verslag een mooi overzicht van verschillende projecten uitgevoerd in 2021, maar ook van de talrijke menselijke, maatschappelijke, strategische en milieu-uitdagingen die we hebben aangegaan. En niet te vergeten, de verbeteringen en moderniseringen die aangebracht werden aan de werking van de organisatie.

“ Het jaar 2021 werd nog sterk beïnvloed door de coronacrisis. Ondanks deze moeilijke periode, zette de Regie der Gebouwen haar werking en evolutie vlijtig verder. In 2021, werden heel wat projecten opgestart, verdergezet of afgerond, waarvan je het meest indrukwekkende deel in dit activiteitenverslag kan ontdekken. Zoals elk jaar, hebben we ook verder ingezet op de optimalisering en rationalisering van onze vastgoedportefeuille, onder andere door de centralisering van overheidsdiensten en de valorisatie van leegstaande sites. Daarnaast investeren we meer en meer op het vlak van duurzaamheid en decarbonisatie van de gebouwen, thema’s die een belangrijke plaats innemen in elk van onze projecten. ” verklaart Laurent Vrijdaghs, Administrateur-generaal en Voorzitter van het Directiecomité van de Regie der Gebouwen.

Als vastgoedbeheerder van de federale Staat, is de Regie der Gebouwen belast met het aanbieden van een kwaliteitsvolle werkomgeving aan de federale overheidsdiensten en het architecturaal en historisch patrimonium van de Belgische staat te behouden.

2021 betekende voor de Regie der Gebouwen onder andere 838 medewerkers, 6,7 miljoen m² te beheren, 1514 overheidsopdrachten, een nieuw boekhoudkundig programma, een reorganisatie van het hybride werken en een gevierd jubileum.

Ontdek het activiteitenverslag 2021