06 mei 2024 08:06

De Regie der Gebouwen restaureert de gevels van de Luchtvaarthal (Legermuseum) in het Brusselse Jubelpark

In mei 2024 start de Regie der Gebouwen met de restauratie van de gevels en het buitenschrijnwerk van de Luchtvaarthal van het Legermuseum in het Brusselse Jubelpark. De bedoeling is enerzijds om het gebouw energetisch te verbeteren en anderzijds om de metalen structuren in de gevels te behandelen, die roestvorming vertonen.  
Het gaat om de eerste fase van de restauratie van de gevels van de gebouwen van het Legermuseum en Autoworld. De werken van deze eerste fase kosten zo’n 3,4 miljoen euro. De Luchtvaarthal, met zijn uitzonderlijke collectie van luchtvaartuigen, blijft open voor het publiek. 

Staatssecretaris van de Regie der Gebouwen: “Het behoud van ons patrimonium is een absolute prioriteit. We zijn vastberaden te bewijzen dat het mogelijk is het behoud van onze historische monumenten te verzoenen met de bescherming van het milieu. Daarom zijn we blij met de overheidsopdracht die gegund werd door de Regie der Gebouwen en die ons juist toelaat ons patrimonium in het Jubelpark te renoveren en tegelijk zijn CO2-afdruk te verminderen.
Het maximum zal gedaan worden om het ongemak voor bezoekers tijdens de werken te beperken. We hopen iedereen te kunnen verwelkomen in de beste omstandigheden eens de werken zijn afgerond.”

Luchtvaarthal

Restauratie gevels Luchtvaarthal (2024-2025)

Zowel de noordelijke achtergevel van de Luchtvaarthal (aan de IJzerlaan), als de oostelijke zijgevel (aan de Ridderschapslaan) en een deel van de westelijke zijgevel (die grenst aan het gebouw van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium) worden gerestaureerd. De voorgevel van de Luchtvaarthal, die uitgeeft op de esplanade, werd al in 2013 volledig gerestaureerd en valt buiten de scope van deze opdracht.  

De gevels bestaan uit een metalen structuur met invulmetselwerk in baksteen en/of natuursteen. Het buitenschrijnschrijnwerk bestaat hoofdzakelijk uit metaal. 

De werken duren ongeveer een jaar en omvatten:

  • De reiniging van de gevels.
  • Het restaureren van het metselwerk en houten schrijnwerk.
  • Het demonteren en vervangen van het metalen buitenschrijnwerk en de glaspartijen.

Vanaf 6 mei 2024 worden de stellingen geplaatst en aansluitend wordt begonnen met het reinigen van de gevels. 

Energetische verbeteringen

Er zijn ook verschillende energetische verbeteringen voorzien. Zo worden de glaspartijen in de achtergevel (700 m²) van de Luchtvaarthal vervangen door vacuüm isolerende beglazing. Achter de zinken gevelbekleding van de achtergevel wordt isolatie geplaatst (802 m²). 

De glaspartijen in de oostelijke zijgevel van de Luchtvaarthal worden vervangen door thermisch isolerend restauratieglas (197 m²). Er worden ook nieuwe thermisch onderbroken metalen profielen (197 m²) geplaatst en een nieuwe geïsoleerde metalen schuifpoort.

Restauratie van de gevels in vier fases (2024-2027)

De huidige werken maken deel uit van de eerste fase van de restauratie van de gevels van de gebouwen van het Legermuseum en Autoworld in het Brusselse Jubelpark.

In de tweede fase (2025-2026) worden alle gevels van Autoworld gerestaureerd, met inbegrip van de gevel die uitgeeft op de esplanade. 

De derde fase (2026-2027) omvat verschillende andere gevels van het Legermuseum, waaronder die van de Bordiauhal en van de hoofdtoegang aan de esplanade (daar waar de kanonnen staan, naast de Triomfboog). 

In de laatste en vierde fase (2027) worden de gevels van de Triomfboog en de halfronde open buitengalerij (hemicycle) aan de kant van het Legermuseum aangepakt. 

Omdat het Jubelpark en de bijhorende gebouwen beschermd zijn, worden de werken uitgevoerd in samenwerking met de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen. 

Dakenrenovatie bijna voltooid

De gevelrestauratie volgt op het project van de renovatie van de daken van de musea in het Jubelpark, dat in 2018 werd aangevat en tegen de zomer van 2024 zal voltooid zijn.  

Dankzij de restauratie en renovatie van de daken en de gevels van de musea, zal hun HVAC-verbruik (ventilatie, klimaatregeling en verwarming) met 20 tot 30% verminderd kunnen worden.

Technische fiche (fase 1 - gevelrestauratie Luchtvaarthal)

Eigenaar: Belgische Staat
Opdrachtgever: Regie der Gebouwen
Gebruiker: Legermuseum
Aannemer: Monument Vandekerckhove 
Duur van de werken: 2024-2025
Kostprijs: 3,4 miljoen euro (inclusief btw)